A A A

o kancelarii

 

Zmiana adresu Kancelarii: od dnia 1 czerwca 2019 roku Kancelaria Radcy Prawnego została przeniesiona na ulicę Krakowską 21 lokal 15 w Krośnie


Kancelaria świadczy pomoc prawną z następujących dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Kancelarię radcy prawnego założyłem 1 września 2006r. Od początku działalności moim celem jest świadczenie pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak również  osobom fizycznym.

Jestem wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-K-254. Wpis na listę radców prawnych został poprzedzony odbyciem aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Krośnie w latach 1998-2001 oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie w latach 2003-2005.

Od roku 2002 nieprzerwanie zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Najpierw jako prawnik wewnętrzny, a następnie świadcząc usługi prawne w formie kancelarii radcy prawnego.

Posiadam również doświadczenie w poradnictwie prawnym na rzecz osób fizycznych. Zajmowałem się obsługą prawną gminnego ośrodka pomocy społecznej. Ponadto uczestniczyłem, jako prawnik – konsultant, w programach unijnych mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. W ramach wymienionych projektów udzielałem porad prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz cywilnego.

W 2011r. uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  o zarządzaniu na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Krakowie.  Stopień naukowy doktora został mi przyznany na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach”. Po obronie doktoratu, w latach 2011-2012, byłem również zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie, na Wydziale Prawa i Administracji, w Zakładzie Ekonomii i Podstaw Zarządzania.

 

dr Jacek Małysko

radca prawny