A A A

odszkodowania, sprawy spadkowe oraz dotyczące nieruchomości

 

 

Kancelaria koncentruje się na  prowadzeniu spraw cywilnych, dotyczących następujących zagadnień:

 

  • dochodzenia odszkodowań związanych m.in. z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, z tytułu ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), nienależytego wykonania zawartej umowy;

  • nieruchomości: ustanowienia służebności drogi koniecznej, zasiedzenia, ochrony własności nieruchomości, rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość,

  • sądowej windykacji należności,

  • spadków: stwierdzenia nabycia, działu spadku, dochodzenia zachowku.