A A A

odwołania od decyzji ZUS, KRUS

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych obejmują, w szczególności:

  • odwołania do sądu od decyzji ZUS odmawiających przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przygotowanie wniosku do Prezesa ZUS o przyznanie renty lub emerytury w drodze wyjątku,
  • odwołania od decyzji powiatowych, jak również wojewódzkich, zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.