A A A

świadczone usługi

 

Pomoc prawna świadczona, przez kancelarię, na rzecz klientów polega na:


  • udzielaniu porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji,
  • sporządzaniu pism procesowych, m.in.: pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, zażaleń oraz apelacji,
  • reprezentowaniu klienta przed sądami w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzaniu pism dotyczących postępowania egzekucyjnego, takich jak: wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, czy pozwy o pozbawienie wykonalnosci tytułu wykonawczego,
  • reprezentowaniu klienta w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów.

 

 

Kancelaria koncentruje się na rozwiązywaniu problemów klientów, które obejmują: