A A A

wynagrodzenie

 


 

 

Kancelaria świadczy usługi prawne odpłatnie. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia jest ustalane indywidualnie w umowie z klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania, oraz nakładu pracy niezbędnego do jego realizacji. Ponadto w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy sądowej wynagrodzenie mieści się w ramach opłat przewidzianych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.